GAZETA DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ
 
Środa, 29 marca 2017 roku
«Wielki Post
to świeże tchnienie»
/ Papież Franciszek /

Dlaczego jest potrzebne bierzmowanie?

Pytania i odpowiedzi

Jezus Chrystus ustanowił siedem sakramentów, aby przy ich pomocy człowiek miał możliwość otrzymywać łaskę i rozwijać swoją więź z Bogiem. Każdy z siedmiu sakramentów jest ważny, i każdy katolik powinien postarać się, aby jak najczęściej przystępować i korzystać z tych sakramentów.
    Podczas tegorocznej wizyty duszpasterskiej wiele osób, które jeszcze nie przyjęły sakramentu bierzmowania, pytały mnie, dlaczego jest im potrzebny ten sakrament i co on daje. A więc przypomnijmy, czego uczy Kościół o sakramencie bierzmowania.
    Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należą do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”. Dopełnia on łaskę chrztu. Poprzez ten sakrament wierni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem. Przez bierzmowanie wierni otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i są zobowiązani do tego, aby jako prawdziwi świadkowie Chrystusa szerzyli wiarę słowem i uczynkiem oraz bronili jej (por. KKK 1285).
Warto także wspomnieć, że bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest sakramentem, który daje Ducha Świętego. Umacnia naszą więź z Kościołem, coraz bardziej włącza nas do jego posłania i pomaga w świadczeniu o chrześcijańskiej wierze słowem, któremu towarzyszą czyny (por. KKK 1316). Także ten sakrament, podobnie jak chrzest, wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego przyjmuje się go tylko raz w życiu (por. 1317).
    Należałoby wspomnieć, że przyjęcie sakramentu bierzmowania obdarza człowieka darami Ducha Świętego, które pomagają człowiekowi w jego różnych życiowych sytuacjach dokonywać prawidłowych wyborów. Kto przyjmuje ten sakrament, można powiedzieć, w pewien sposób jest uzdolniony do bycia rycerzem Chrystusa, nie boi się swej wiary, a także nie boi się bronić jej i wartości z nią związanych. Jednak, niestety, w rzeczy­wistości bardzo często przyjęcie bierzmowania, jako jednej z części wychowania chrześcijańskiego, jest zaniedbywane. Człowiek mówi, że nie ma czasu, że jest na razie zajęty, że wystarczy mu już tych sakramentów, które przyjął. A to oznacza, że z własnego zaniedbania nie daje on Bogu możliwości pomocy i większego działania w życiu. Każdy chrześcijanin, jeżeli rzeczywiście uważa siebie za człowieka wierzącego, powinien się starać przyjmować sakramenty święte, aby być coraz bliżej Boga.
    A więc, jeżeli jeszcze ktoś nie przyjął sakramentu bierzmowania, to czas najwyższy, aby to uczynić.

Numer aktualny

Nasz kalendarz

kalendar 2017 pl1s
Kalendarz «Słowa życia»
na 2017 rok

Kalendarz liturgiczny

 
violet
Liturgia Słowa na dzisiaj:
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  278

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.