GAZETA DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ
 
Środa, 20 czerwca 2018 roku
«Życie chrześcijańskie
jest pokorną pielgrzymką sumienia»
/ Papież Franciszek /

Kościół Miłosierdzia Bożego w Grodnie na Wiszniowcu

Parafii i świątynie

Widok zewnętrzny kościołaDekanat Grodno-Zachód
Parafia Miłosierdzia Bożego na Wiszniowcu została założona 5 grudnia 1995 r. (data rejestracji) przez odłączenie części terytorium od parafii kościoła franciszkańskiego. Jest to największa parafia miasta – ponad 50 tysięcy wiernych. Początkowo wierni dzierżawili dla odprawiania nabożeństw różne pomieszczenia. 12 lipca 1999 r. ks. abp Tadeusz Kondrusiewicz i ks. bp Aleksander Kaszkiewicz poświęcili krzyż i plac budowy kościoła przy ul. Kabiaka 14. 4 listopada 1999 r. rozpoczęła się budowa, i już w 2000 r. fundament świątyni został zakończony. Dopóki trwała budowa, Msze św. odprawiano na składzie zakładu warzyw, potem – w dolnych pomieszczeniach świątyni. Obecnie znajdują się tam sale katechetyczne.
    Parafią opiekują się księża–sercanie – Zgromadzenie Najświętszego Serca Pana Jezusa (SCJ). Bardzo dużo sił i zaangażowania w budowę świątyni i zjednoczenie wspólnoty parafialnej włożyli księża Stanisław Rosiek SCJ i Paweł Kubik SCJ. 21 czerwca 2003 r. święcenia kapłańskie otrzymał pierwszy sercanin na Białorusi – ks. Wiktor Sinicki. W 2003 r. parafia liczyła już ponad 7 tysięcy wiernych.
25 maja 2005 r. ks. biskup Aleksander Kaszkiewicz i kardynał Stanisław Nagy poświęcili kamień węgielny przyszłego kościoła. Projekt świątyni w 1998 r. opracował instytut projektów "Grodnogramadzianprajekt" (główny architekt projektu – Szten A. A.), tam również w 2004 r. wykonano korektę projektu plebanii (architekt – Bajak A. W.).
    Kompleks kościoła, pobudowanego z zewnętrznej czerwonej cegły w stylu neokonstruktywizmu, ma złożony plan. Domeną zespołu architektonicznego jest sam kościół, którego sala modlitewna ma kształt rombu, oraz wysoka czworokątna wieża-dzwonnica. Do części ołtarzowej kościoła został dobudowany 2-poziomowy budynek plebanii i centrum parafialnego. Jesienią 2006 r. terytorium kościoła zostało obniesione metalowym ogrodzeniem na kamiennych słupach.
 Ołtarz w kaplicy Ołtarz główny  Wnętrze kościoła jest pokryte monolitycznymi betonowymi płaskimi i żebrowatymi sklepieniami. Ołtarz główny jest poświęcony Miłosierdziu Bożemu. Potężny tytułowy obraz Jezusa Miłosiernego ufundował parafii ks. bp Aleksander Kaszkiewicz, a namalował go grodzieński artysta Walery Etol. 23 kwietnia 2006 r. obraz został poświęcony przez ks. bpa Aleksandra. Przy tabernakulum są umieszczone relikwie św. Pio, św. Faustyny Kowalskiej, św. Jana Boski i bł. Michała Sopoćki. Po lewej stronie ołtarza znajduje się figura Matki Bożej Fatimskiej. Wierni parafii odprawiają przy niej nabożeństwa każdego 13. dnia miesiąca. Po obu stronach apsydy ołtarzowej znajdują się obrazy św. Faustyny Kowalskiej i bł. Michała Sopoćki. Po prawej stronie schodów prezbiterium (pod obrazem bł. Michała Sopoćki) znajduje się figura św. ojca Pio. Po lewej stronie, przy wejściu do kościoła, dobudowano kaplicę, gdzie odprawiano Msze św., kiedy jeszcze trwały prace budowlane w głównej nawie świątyni. Na ścianie ołtarzowej nad tabernakulum mieści się rzeźbione Ukrzyżowanie na tle stiukowych promieni, w niszach bocznych ścian ustanowiono figury Matki Bożej (po lewej) i św. Józefa. W kaplicy znajduje się figura św. Faustyny Kowalskiej.
    17 czerwca 2010 r. ks. biskup Aleksander Kaszkiewicz poświęcił kapliczkę w domu zakonnym ojców–sercanów. W uroczystości wzięli udział wikariusz prowincjalny SCJ ks. Dariusz Salomon i bracia–sercanie, pracujący na Białorusi. Tego dnia proboszcz wiszniowieckiej parafii Miłosierdzia Bożego ks. Ernest Budyn SCJ obchodził jubileusz 50-lecia posługi kapłańskiej.
    Kościół Bożego Miłosierdzia dotychczas nie był konsekrowany przez księdza biskupa. Świątynia nie jest jeszcze w pełni wyposażona: należy zrobić oświetlenie, a także nowe ławki dla wiernych.

Numer aktualny

Nasz Kalendarz

 

kalendar 2018 pl1s
Kalendarz «Słowo Życia»
na rok 2018

Kalendarz liturgiczny

 
green
Liturgia Słowa na dzisiaj:
Obchodzimy imieniny:
Do końca roku pozostało dni:  195

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.