GAZETA DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ
 
Wtorek, 13 listopada 2018 roku
«Modlitwa za zmarłych jest
najlepszą pomocą duchową,
jaką możemy dać ich duszom»
/ Papież Franciszek /

Szanowni czytelnicy!

 Każdego dnia wiele osób budzi się rano, nie wiedząc, że to ostatni poranek ich życia. Śmierć nieraz przychodzi nagle, w najbardziej nieoczekiwanym momencie, może w najmniej stosownych okolicznościach, wydawałoby się za wcześnie...
   Ktoś prowadzi samochód, by załatwić pilne sprawy, i trafia w wypadek... Ktoś za szybko jedzie motorem i nie wyrabia się na zakręcie... Ktoś staje na peronie zbyt blisko torów i zostaje wciągnięty przez pędzący pociąg... Ktoś idzie popływać i wpada w wir wody... Ktoś wybiera się na zabawę... Ktoś przechodzi przez ulicę... Ktoś...
 Głoszenie Ewangelii jest pierwszym zadaniem Kościoła, który – jak przypomina Sobór Watykański II w dekrecie „Ad gentes” („Do narodów”) – ze swej natury jest misyjny. Apel Jezusa „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19) wciąż pozostaje aktualny i powszechny, skierowany nie tylko do apostołów, lecz także do nas, współczesnych.
   Na mocy chrztu św. stajemy się uczniami-misjonarzami, powołanymi, by nieść Ewangelię całemu światu, wychodzić do ludzi z tym darem, w jego wymiarze duchowym, charytatywnym oraz w diakonii, czyli służbie.
 Sobór Watykański II wniósł nieoceniony wkład w wewnętrzną odnowę Kościoła. Między innymi zmienił się po nim status Ojca Świętego, który wcześniej był uważany za „więźnia Watykanu”. Od tamtej chwili biskupi Rzymu ruszyli w świat, odbywając swoje podróże apostolskie do rozmaitych krajów.
   Pewnego poranka w jednej z rzymskich parafii jedenastoletni chłopczyk zapytał Jana Pawła II: „Ojcze Święty, dlaczego ciągle jeździsz po świecie?”. To dziecięce pytanie zapewne wychodzi z założenia, że biskup Rzymu nie powinien zbyt często opuszczać Wieczne Miasto. A ponieważ zakres posługi papieża jest powszechny, uważa się, że Rzym jest tym miejscem, w którym należy podejmować problemy Kościoła powszechnego.
 Każdy chrześcijanin należy przede wszystkim do szkoły Jezusa Chrystusa. Poprzez przyjęcie chrztu człowiek staje się Jego uczniem, który buduje swoją przyszłość razem z Mistrzem. W tej szkole każdego dnia dorasta do bycia dobrym wychowankiem, który potrafi słuchać swojego Nauczyciela.
   Być uczniem Chrystusa nie oznacza wyuczenia się Ewangelii na pamięć, odmawiania wszystkich modlitw ułożonych przez Kościół. Uczniem Mesjasza jest człowiek zjednoczony ze swoim Mistrzem. Uczestniczy w życiu Bożym, kroczy drogą wiary, sakramentów świętych i przestrzegania przykazań Wszechmocnego.
 Człowiek żyje w społeczeństwie. Cały swój rozwój zawdzięcza innym, zaczynając od chwili stworzenia. Dużo bierze od bliźnich, ale też dużo powinien dawać. Ma więc służyć światu swą inteligencją, dobrami materialnymi, siłami fizycznymi i zdrowiem. Tyle jest wart, ile uczyni dobrego. Choć ma prawo do życia i odpowiednich warunków rozwoju, a społeczeństwo ma obowiązek zapewnić mu bezpieczeństwo osobiste, to jednak mogą zdarzyć się sytuacje wyjątkowe, które wymagają ze strony człowieka największej ofiary – życia.
   Słuszność tego ukazuje sam Bóg, posyłając swojego Syna jako Ratunek dla świata.
ks. Jerzy Marcinowicz
artykuły roździału
"Słowo Redaktora"
>>

Swoje pytania mogą Państwo przesyłać pod adresem:
Grodno 230025, ul. K. Marksa 4.
e-mail: slowo.grodnensis@gmail.com

Relacje ze zmarłymi. Wdzięczność dusz czyśćcowych

Aktualności - Życie Kościoła

Zagadnienie wdzięczności dusz czyścowych jest dla nas kolejną okazją do pokornego stanięcia w obliczu tajemnicy wiary w życie wieczne oraz obcowanie świętych. Świętych? Przecież dusze czyśćcowe nie są w Niebie? Tak, ale są już zbawione, chociaż jeszcze nie w pełni oczyszczone.
Z dawniejszych opracowań czy świadectw dotyczących czyśćca dowiadujemy się, że określenie „święte dusze czyśćcowe” stosowano dosyć często. Dawało ono jasną przesłankę wiernym, że skoro są święte, to można je prosić, aby wstawiały się przed Bogiem za żyjącymi. Obecnie miewamy co do te- go wątpliwości, ponieważ często spotykamy się z opinią, że zmarli cierpiący w czyśćcu mogą pomóc dopiero, gdy dzięki naszym modlitwom pójdą do Nieba. Tymczasem już z czyśćca mogą nas wspierać, a niewątpliwie, gdy osiągną Niebo, ich wstawiennictwo będzie jeszcze skuteczniejsze. „Módl się usilnie za mnie – przynaglała zmarła s. Gabriela swoją żyjącą współsiotrę – abym prędko znalazła się u celu tak wielkich i tak długo mnie dręczących pragnień! Będę ci bardziej użyteczna w Niebie niż tutaj” („Rękopis z czyśćca”).

Więcej: Relacje ze zmarłymi. Wdzięczność dusz czyśćcowych

 

Św. Leon Wielki: patron muzyków

Liturgia - Nasi orędownicy przed Bogiem

lewJest pierwszym spośród następców św. Piotra, który – na wzór świeckich imperatorów i zdobywców – otrzymał przydomek „Wielki”. Był nie tylko wybitnym teologiem, Ojcem i Doktorem Kościoła, lecz także znakomitym dyplomatą. Dzięki swoim zdolnościom i zasługom nazywano go wybitnym obroń- cą chrześcijańskiej cywilizacji.
Znaczące zasługi w dziedzinie liturgii
    Urodził się pod koniec IV wieku w Toskanii lub, najprawdopodobniej, w Rzymie (Włochy). Był zdolnym i pilnym uczniem, o czym świadczy rozległa wiedza i kultura słowa, emanujące z jego kazań.
   Obrawszy stan duchowny, Leon dał się poznać jako wybitna osobowość, oddana bezgranicznie służbie Kościołowi.

Więcej: Św. Leon Wielki: patron muzyków

 

Wirtualne „miasto umarłych”

Aktualności - Życie Kościoła

Stary grodzieński cmentarz, który pod względem swego znaczenia znajduje się w jednym szeregu z Cmentarzem na Rossie w Wilnie (Litwa), Łyczakowskim we Lwowie (Ukraina), Powązkami w Warszawie (Polska), wkrótce stanie się w pełni cyfrowy. Darmową bazę danych ze zdjęciami grobów, ich współrzędnymi geograficznymi oraz informacją o zmarłych, dostępną online, tworzy Andrzej Burdzienkow.
Drogie hobby
    Andrzej Burdzienkow – przewodnik-tłumacz z Miń- ska. Jako pierwszy na Bia- łorusi rozpoczął tworzenie katalogu starożytnych grobów, podając dokładne współrzędne geograficzne. W ciągu kilku lat pracy udało mu się zgromadzić informację o 25 białoruskich nekropoliach. I robi to, by ludziom łatwiej było szukać zmarłych krewnych i budować swoją genealogię.

Więcej: Wirtualne „miasto umarłych”

 

Slowo dla Życia (173)

Aktualności - Słowo dla Życia

Papież Franciszek
   Człowiek potrzebuje miłości bezwarunkowej, a kto nie otrzymuje tej akceptacji, nosi w sobie pewną niekompletność, często o tym nie wiedząc. Ludzkie serce próbuje wypełnić tę pustkę namiastkami, godząc się na kompromisy i przeciętność, które z miłości mają jedynie miły posmak. […] Ryzykowne jest nazywanie „miłością” relacji przedwczesnych i niedojrzałych, łudząc się znalezieniem światła życia w czymś, co w najlepszym razie jest tylko jego odbiciem. Ale aby osiągnąć tak piękne życie nie wystarcza nasza ludzka natura – trzeba, by wierność Boga wkroczyła w nasze życie. To Szóste Słowo wzywa nas, abyśmy zwrócili nasze spojrzenie ku Chrystusowi, który swoją wiernością może odebrać nam serce cudzołożne, a dać nam serce wierne. W Nim i tylko w Nim jest miłość bez zastrzeżeń i wahania, całkowity dar z siebie, bez nawiasów, oraz determinacja akceptacji do samego końca.
Fragment przemówienia podczas audiencji ogólnej w Watykanie, 24.10.2018  

Więcej: Slowo dla Życia (173)

 

Warto wiedzieć (130)

Aktualności - Warto wiedzieć

☞ Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej Pietro Parolin poinformował, że papież Franciszek wyraził gotowość udania się do Pjongjangu (Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna). Jednak taka podróż wymaga poważnych przygotowań i rozważenia. Przekazane ustnie za pośrednictwem prezydenta Korei Południowej zaproszenie to tylko pierwszy krok. Kard. Parolin podkreślił, że wizyta Ojca Świętego byłaby istotnym wsparciem dla procesu pokojowego i denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego.

Więcej: Warto wiedzieć (130)

 

„Archanioł” miasta nad Niemnem

Rozważania - Rozważania

5 listopada – Diecezjalny Dzień Modlitw za Zmarłe Duchowieństwo
W У kościele pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Grodnie znajduje się tablica ku pamięci ks. infułata Michała Aronowicza, ufundowana przez wdzięcznych wiernych. Grób kapłana na starym cmentarzu katolickim zawsze jest zadbany. Często modlą się przy nim ludzie, dla których wyjątkowa osobowość duszpasterza nie może zostać zapomniana, przeciwnie – wciąż inspiruje swym przykładem. 43 lata działalności duszpasterskiej ks. Michał poświęcił Grodzieńszczyźnie. Wybrał Boga i został wierny Jemu i swemu powołaniu aż do ostatniej chwili życia.
Początki drogi kapłańskiej
    Ks. Michał urodził się w 1907 roku we wsi Lubieszcze na Białostocczyźnie (Polska). W 1926 roku wstąpił do seminarium duchownego w Wilnie (Litwa). Jednocześnie studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Stefana Batorego. Święcenia kapłańskie przyjął w 1932 roku z rąk abpa Romualda Jałbrzykowskiego.

Więcej: „Archanioł” miasta nad Niemnem

 

W czasy ateistycznej nocy był światłością dla ludzi

Aktualności - Słowo Pasterskie

Ks. Michał Aronowicz ofiarnie pracował i w czasie rozkwitu Kościoła na ziemi grodzieńskiej, i podczas II wojny światowej, i w najtrudniejszym okresie prześladowań chrześcijaństwa i wojującego ateizmu. Przez niejedno dziesięciolecie piastował wiarę, chrzcił, ślubował, przygotowywał do spowiedzi i Pierwszej Komunii św. Plebania przy pobernardyńskiej parafii była centrum Kościoła na Grodzieńszczyźnie, a może nawet szerzej – na całej Białorusi.

Więcej: W czasy ateistycznej nocy był światłością dla ludzi

 

Modlitwa na każdy dzień (24)

Rozważania - Jezu, Ty się tym zajmij!

Modlitwa za zmarłych kapłanów
    Jezu Najwyższy i wieczny Arcykapłanie, Ty kochasz nieskończoną miłością kapłanów, którzy prowadzą na ziemi dalej Twoje zbawcze dzieło. Prosimy, wejrzyj łaskawym okiem na tych kapłanów, którzy już odeszli z tego świata, ale jeszcze w płomieniach ognia czyśćcowego spłacają dług Bożej sprawiedliwości. Ty jeden znasz najlepiej ich niewypowiedziane męki. Niech Twoja Przenajdroższa Krew, którą przelałeś podczas Męki, będzie wynagrodzeniem za ich winy i przyspieszy wybawienie z czyśćca. Niech świę- ci aniołowie wprowadzą ich dusze do Nieba.
   Amen.
 

Z prasy katolickiej (174)

Aktualności - Prasa

catholicby2018Nowy Testament
przetłumaczono
na tysięczny język świata
    Przekładu dokonano w Sudanie Południowym. Uroczystość błogosławieństwa Nowego Testamentu w języku narodu keliko odbyła się w obozie dla uchodźców Bidi Bidi.
Tysiąc języków, na które został przetłumaczony Nowy Testament, to dziesiąta część wszystkich języków świata. Obecnie trwają przygotowania 500 tłumaczeń. Prace nad wieloma z nich zmierzają ku końcowi. Ukazanie się Pisma Świętego we wszystkich językach świata jest planowane do 2025 roku.

Więcej: Z prasy katolickiej (174)

 

Na kogo zostawić dziecko po szkole?

Aktualności - Życie Kościoła

Świetlice przy parafiach diecezji grodzieńskiej 
odwiedza ponad 1000 dzieciWspółcześni rodzice dużo pracują, by zapewnić swoim dzieciom lepszą przyszłość. Z tego powodu muszą nieraz zostawać w pracy do późnego wieczoru. Niestety, niewielu jest tych, których stać na usługi niani, nie każdy ma babcię lub dziadka, mieszkających obok. Na kogo zostawić małe dziecko po lekcjach, gdy obydwoje rodziców są przez cały dzień w pracy?
Świetlice w szkołach
    By rozwiązać problem organizacji czasu dla dzieci po lekcjach, niektóre szkoły proponują otwarcie świetlic (dla uczniów klas młodszych). Nie płaci się za spędzanie tam czasu, tylko za posiłki. W tych godzinach uczniowie mogą odrabiać zadanie domowe, czytać, malować, bawić się z kolegami i koleżankami. Dzieci pilnuje wychowawca. Nieraz w grupach są też organizowane wycieczki, spacery i inne atrakcyjne przedsięwzięcia.

Więcej: Na kogo zostawić dziecko po szkole?

 

Czas świadomości religijnej młodych ludzi

Rozważania - Rozważania

Rozpoczynając naukę w szkole, dzieci przejawiają chęć poznania świata przyrodniczego i zaspokaja ciekawość. Jest to najbardziej właściwy okres do uczenia się religii, zadanie której polega na wykształceniu w dziecku miłości do Boga i bliźniego.
Lekcje religii
    Katecheta doprowadza dziecko, by zrobiło konkretne postanowienia, do zrealizowania których potrzebni są ojcowie i matki. Rozmawiając z dzieckiem na temat wiary, rodzice pomagają mu w przeniesieniu treści z lekcji religii do praktyki codziennego życia: sama wiara bez uczynków nie wystarczy. Pomocą służą spotkania katechety z rodzicami.
    Ponieważ dziecko w tym wieku (6-7 lat) łatwo i szybko przyswaja sobie wiedzę, trzeba zadbać o to, by znało na pamięć i rozumiało krótki katechizm, podstawowe modlitwy oraz pieśni liturgiczne. Jest to składowa przygotowania do pierwszej spowiedzi i Komunii św.

Więcej: Czas świadomości religijnej młodych ludzi

 

Czym jest żałoba i jak prawidłowo ją przeżywać?

Kontakt zwrotny - Pytania i odpowiedzi

chankoOd ludzi starszego pokolenia wiemy o zwyczaju noszenia w ciągu roku po śmier- ci bliskiej osoby czarnego ubrania, które wyraża żałobę. W swoją kolej Kościół nic nie mówi o tym, ile dni powinna trwać żałoba, co można czynić w jej trakcie, a czego warto zaniechać.

Więcej: Czym jest żałoba i jak prawidłowo ją przeżywać?

 

Przepis na życie wieczne

Odpoczynek ze Słowem - Kącik dziecięcy

Na pewno, Maleńki Czytelniku, podobnie jak wszyscy dorośli, czasami zastanawiałeś się nad pytaniem: jak jest w Niebie? Przecież to najważniejszy cel i najpiękniejsza z ostatecznych rzeczy dla człowieka! Apostoł Paweł tylko potęguje naszą ciekawość: „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują” (1 Kor 2, 9). Jest to bardzo przejmująca tajemnica.

Więcej: Przepis na życie wieczne

 

„Pełni Ducha і posłani”

Aktualności - Życie Kościoła

Pod takim hasłem 21 października w Kościele rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Przez swoje modlitwy oraz ofiary materialne katolicy są powołani do wsparcia młodych i biednych parafii na terytoriach misyjnych. Jest to również czas okazywania wdzięczności za dar wiary oraz szczególnej pamięci o misjonarzach, których na całym świecie obecnie jest około 350 tysięcy. Trudzą się ogromnie, bez rozgłosu, stając się świadkami i głosicielami Dobrej Nowiny wszędzie tam, gdzie Pan Bóg ich posłał.
Przekazywać wiarę aż po krańce ziemi
    W „czas misyjny” wprowadza nas Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny, które w tym roku w sposób szczególny jest skierowane do młodych. Ojciec Święty zwraca w nim uwagę na to, że październik to kolejna okazja, by zostać uczniami-misjonarzami, coraz mocniej miłującymi Jezusa i Jego misje, aż po najdalsze krańce ziemi.

Więcej: „Pełni Ducha і posłani”

 

Bł. Celina BorzEcka: patronka sióstr zmartwychwstanek

Liturgia - Nasi orędownicy przed Bogiem

celinaPołączyła w swojej biografii życie rodzinne z zakonnym, stając się swoistym fenomenem w historii Kościoła. Była żoną, matką, babcią i zakonnicą. Założyła Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa.
Pokorna woli Bożej
    Celina Rozalia Leonarda urodziła się 29 października 1833 roku w zamożnej rodzinie Chludzińskich w Antowilu koło Orszy na Białorusi. Dzięki trosce rodziców otrzymała staranne wykształcenie. Jako młoda dziewczyna zapragnęła wstąpić do klasztoru wizytek w Wilnie (Litwa), ale posłuszna woli rodziców i radzie spowiednika w 1853 roku wyszła za mąż za Józefa Borzęckiego, właściciela majątku Obrembszczyzna koło Grodna.

Więcej: Bł. Celina BorzEcka: patronka sióstr zmartwychwstanek

 

Strona 1 z 176:

Nasz Kalendarz

 

kalendar 2018 pl2s
Kalendarz «Słowo Życia»
na rok 2018

Kalendarz liturgiczny

green
Liturgia Słowa na dzisiaj:
Obchodzimy imieniny:
Dziś wspominamy zmarłych kapłanów:
Do końca roku pozostało dni:  49

Czekamy na Wasze wsparcie

skarbonkaDrodzy Czytelnicy!
Prosimy Was o pomoc w głoszeniu Dobrej Nowiny. Czekamy na Wasze listy, artykuły, zdjęcia i wsparcie finansowe gazety. Jako jedna rodzina "Słowo Życia" pragniemy nieść słowo Boże, mówić o Chrystusie i Kościele co raz większemu gronu ludzi na Białorusi oraz poza jej granicami.